Política privacitat i protecció de dades

1. Recollida, tractament i ús de les dades personals a la web:

En base al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), us informem que per fer-ne ús alguns de els serveis que els ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que el responsable del tractament de les dades és:

Denominació social: VENDING PALLEJÁ, S.L.

NIF: B64121635

Domicili principal: C/LOPE DE VEGA, 1, - 08780 PALLEJÁ (Barcelona). E-mail: vendingpalleja@gmail.com.

Correu electrònic: vendingpalleja@gmail.com

Telèfon de contacte: 675339328

Pàgina web: www.vendingpalleja.com

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer posant-vos en contacte amb l'empresa a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Els continguts del Lloc Web tenen com a finalitat informar els usuaris, dels serveis oferts per l'empresa com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l'Usuari faci mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina oa través dels correus electrònics que l'Usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades a la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent. Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de manera que l'omissió d'algun pot comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se'n sol·liciti el consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En cas que no estigui d'acord amb aquests tractaments addicionals, marqueu la casella destinada a aquest efecte segons correspongui.

Sol·licitants d'informació: Les dades personals utilitzades en aquests casos procedeixen del mateix interessat, el qual les proporciona a VENDING PALLEJÁ, S.L. en completar el formulari de contacte contingut al Lloc Web, en fer una trucada telefònica, o en enviar un correu.

Aquestes dades es fan servir amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

La persona que accedeixi a aquest Lloc Web (d'ara endavant, l'Usuari), assegura que té l'edat mínima legal establerta pel Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (14 anys) o per la normativa nacional que li sigui aplicable atorgar el consentiment en relació amb els serveis de la societat de la informació.

Mitjançant l'accés a aquest Lloc Web, l'Usuari accepta expressament totes les clàusules de la seva informació legal, d'aquesta política de privadesa, i de la seva política de cookies, així com de totes les condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar alguna de les clàusules esmentades, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'accedir a aquest Lloc Web.

En accedir l'Usuari als comptes de VENDING PALLEJÁ, S.L. a les xarxes socials accepta el tractament de les seves dades personals per part de les mateixes segons les seves polítiques de privadesa: Política de privadesa de xarxes socials


2. Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

A VENDING PALLEJÁ, S.L. tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les finalitats següents:

- Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis de contacte disposats al Lloc Web per a la finalitat sol·licitar qualsevol tipus de consulta relacionada amb els productes o serveis que presta l'empresa.

- Analitzar el perfil de lusuari amb el motiu doptimitzar, mesurar i personalitzar lús del Lloc Web.

- Recollida de dades i currículums vitae de persones interessades a participar en els processos de selecció de personal per a la contractació d'empleats a l'empresa.

- Remetre butlletins -newsletters- , així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web.

Així mateix, et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, dirigint-te a VENDING PALLEJÁ, S.L.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es gestiona la seva comunicació i/o no sol·licitis la seva supressió i durant el temps mínim necessari per complir les obligacions legals o poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3. Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

- El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa , com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


4. Garantia:

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat el tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les dades personals a VENDING PALLEJÁ, S.L.


5. Conservació de les dades:

Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no sol·licite el seu cessament o durant el temps necessari per a la realització de les finalitats necessàries per als recollits.


6. Destinataris:

Les vostres dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la seguretat dels mateixos. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

- Entitats i proveïdors que presten serveis a VENDING PALLEJÁ, S.L. per a la realització correcta d'aquests serveis. Aquestes entitats i proveïdors estan degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.

%u2013 Organismes i entitats oficials en compliment de les normatives i lleis vigents. Destinataris fora de la Unió Europea: VENDING PALLEJÁ, S.L. no cedeix dades personals a tercers ni contracta amb proveïdors prestadors de serveis fora de la Unió Europea.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a VENDING PALLEJÁ, S.L., fora dels casos anteriorment descrits, excepte obligació legal o autorització prèvia.

Destinataris fora de la Unió Europea: VENDING PALLEJÁ, S.L. no cedeix dades personals a tercers ni contracta amb proveïdors prestadors de serveis fora de la Unió Europea.


7. Drets:

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a VENDING PALLEJÁ, S.L. estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d'acord amb el que preveu aquesta:

- Dret d'ACCÉS a les vostres dades personals.

- Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

- Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

- En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets o sol·licitar informació addicional presentant còpia d'un document identificatiu i exposant-ne breument el cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta adreçada a VENDING PALLEJÁ, S.L. mitjançant carta adreçada a l'adreça principal situada al C/LOPE DE VEGA, 1, - 08780 PALLEJÁ (Barcelona). E-mail: vendreingpalleja@gmail.com, oa través de l'adreça de correu electrònic vendingpalleja@gmail.com.

A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de l'AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.


8. Durada i modificació de la Política de Privadesa:

VENDING PALLEJÁ, S.L. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquesta Política de Privadesa, publicant els canvis al Lloc Web. Així mateix, podrà efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s'entenen com a vigents, les condicions generals/polítiques que estiguin publicades en el moment en què l'usuari accedeixi les haurà de llegir periòdicament.

Amb independència del que disposa, VENDING PALLEJÁ, S.L. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.


Avís legal redactat i subministrat per PROTECTION REPORT S.L., empresa de RGPD, qui es reserva les accions legals que corresponguin contra tot aquell que copiï i utilitzi de forma il·legítima el contingut.

Aquest lloc web utilitza Cookies per al seu funcionament correcte i per a recopilar informacióestadística sobre la navegació. Podeu configurar, rebutjar les cookies o obtenirmés informació clicant l'opció “Configurar les cookies”. Política de Cookies
Configurar les cookies
Acceptar